Maak je eigen knipgedicht

Puzzelen met woorden die er al zijn

Wat voor gedicht schuilt er in de woorden die er al zijn? Niet met een pen of potlood, maar met een schaar en lijm maken kinderen een eigen gedicht.

Kinderen kiezen uit tijdschriften woorden die hen aanspreken. Wat zeggen die woorden? Hoe kunnen ze samen een gedicht vormen? En wat gebeurt er met de gekozen woorden als je nog wat schuift en husselt? 
Ook de kinderen die denken dat taal niet 'hun ding' is, ontdekken dat

Door deze workshop

- ervaren leerlingen taal nog meer als een expressie- en communicatiemiddel.
- krijgen kinderen nog meer inzicht in het proces van het ontstaan van een creatief werkstuk.
- leren ze nog beter te reflecteren op hun eigen maakproces.
- krijgen ze meer durf om te schrijven.

Geschikt voor: groep 4 t/m 8

Duur: 90 minuten

Deze workshop boek je via de Schrijverscentrale.