Dichten over vrede en vrijheid

Poëzie bij 4 en 5 mei

De periode rond 4 en 5 mei leent zich mooi om met kinderen stil te staan bij wat het betekent om in vrede en vrijheid te kunnen leven. We praten over de (persoonlijke) betekenis van deze twee begrippen. Leerlingen verzamelen associaties, ervaringen en ideeën die ze vervolgens gebruiken bij het schrijven van een gedicht bij het thema.

Voor het schrijfplezier van leerlingen is het belangrijk dat hun gedichten gehoor vinden. Daarom maakt voordracht deel uit van de workshop.
Tip: Kijk hoe hun werk na de workshop een plek in of om de school kan krijgen.

Door deze workshop

- verwerven leerlingen nog meer waardering voor leven in een vreedzame samenleving.
- krijgen leerlingen nog meer plezier in het lezen van poëzie.
- ervaren leerlingen taal nog meer als een expressie- en communicatiemiddel.
- krijgen ze meer durf om te schrijven.

Geschikt voor: groep 5 t/m 8

Duur: 90 minuten