Dichten bij Paarse Vrijdag

Ruimte voor wie je bent

Paarse Vrijdag (de 2e vrijdag in december) gaat om zijn wie je bent en je daarin gesteund voelen. In deze workshop staan we er bij stil hoe belangrijk dat voor ieder mens is. Ik ga met leerlingen in gesprek over wat het betekent om te kunnen zijn wie je bent. Ze verzamelen ervaringen, associaties en ideeën die ze kunnen gebruiken bij het schrijven van een gedicht. 

Door korte schrijfopdrachten krijgen ze het vertrouwen dat ze een gedicht kunnen schrijven.
Deze workshop sluit aan bij de burgerschapsopdracht van scholen.

Na deze workshop

  • zijn leerlingen zich nog bewuster van de diversiteit binnen de groep, de school, de samenleving.
  • hebben leerlingen meer plezier in het lezen van poëzie.
  • weten leerlingen dat taal een expressie- en communicatiemiddel is.
  • durven leerlingen meer te schrijven.

Geschikt voor: onderbouw

Duur: 60-90 minuten