Schrijversbezoek

Jij in de schijnwerpers

Tijdens een schoolbezoek vertel ik over 'In de schijnwerpers' en mijn schrijverschap. Met leerlingen praat ik over de elementen van een goed verhaal, zoals boeiende personages. Hoofdpersoon Flynn en het personage Jewel worstelen ermee dat ze niet kunnen laten zien wie ze echt zijn. Flynn heeft zelfs het gevoel dat hij een 'niemand' is.

Leerlingen krijgen een schrijfopdracht, waarbij ze onder woorden brengen wat het vraagt om jezelf te zijn.

Na dit schrijversbezoek

  • hebben leerlingen meer plezier in het lezen van verhalen die aansluiten bij hun belevingswereld.
  • ervaren ze taal nog meer als een expressie- en communicatiemiddel.
  • hebben leerlingen meer durf om te schrijven.

Een schrijversbezoek is een nog groter succes als daar in voorgaande lessen aandacht aan is besteed. 

Geschikt voor: onderbouw
Duur: 60-90 minuten